Eesti trükimuuseum on asutatud 2010. aasta kevadel eraõigusliku muuseumina, et täita tühimikku mäluasutuste seas ja päästa hävingust viimased säilinud kõrgtrükiseadmed ning inventar. Asutamisest saadik on Trükimuuseum planeeritud toimima töötava muuseumi ja külastuskeskusena, mis lisaks traditsioonilisele kogude korrastamisele ja eksponeerimisele viib läbi erinevaid trükikunsti alaseid töötubasid ja võõrustab erialaspetsialiste ja -tudengeid pikematel kursustel. Trükimuuseumi kõige suuremaks väljakutseks on tegutsemise algusest saadik olnud sobivate ruumide leidmine, mille on muutnud eriti keeruliseks püsiva avaliku sektori toetuse puudumine.
  • TRÜKIKODA POLYMERI KULTUURITEHASES
Muuseumi asutamise eellasteks olid Kultuuritehas Polymer Tallinnas ning Pärmivabrik Tartus. Mitmete vastutustundlike kultuurikorraldajate ja kunstnike pingutuste tulemusena võeti hoiule ja ka kasutusse mitmeid trükikodadest maha kandmisele ja vanametalli määratud trükipresse ja abiseadmeid. Kultuuritrükikoja nime all jätkati ka suureformaadiliste müürilehtede trükkimist peamiselt kunstinäitustele ja kontsertidele. Samas oli trükikunstiga tegelemine kõigi osaliste jaoks kõrvaline tegevus, puudusid sobivad ruumid ning pärandi ja kompetentsi koondamiseks asutati MTÜ Eesti trükimuuseum iseseisva asutusena.
  • TRÜKIKODA PÄRMIVABRIKU GARAAŽIS
Ühe esimese sammuna leidis vastloodud Trükimuuseum võimaluse rentida oma tegevuseks ruume ajaloolises Trükikojahoones Kastani 38, Tartu. Samas majas olid varemalt tegutsenud nii Noor-Eesti kirjastuse trükikoda kui ka hoone tookordne omanik, trükikoda Greif. Aastatel 2010 kuni 2014 kasutas Trükimuuseum ca 250 m2 suurust pinda hoone esimesel korrusel, samas kui täiesti sõltumatult asutatud Paberimuuseum tegutses korrus kõrgemal. Seoses ruumivajaduse laienemisega otsustasid mõlemad muuseumid 2014. a. kolida uude arendatavasse loomekvartalisse Aparaaditehases ning 2015. a. jõudis lõpule ka Trüki- ning Paberimuuseumi ühinemine.
  • AJALOOLINE TRÜKIKOJAHOONE KASTANI 38
Kolimise ja järgneva remondi ajal oli muuseum pikalt suletud ning avas uksed üksikülastajatele uuesti alles 2016. a. algul. Vahepealse aja jooksul on muuseum jõudsalt arenenud. Mõned peamised saavutused sel perioodil on:
  • lõpule jõudis Tallinnast Polymeri Kultuuritehasest viimaste seadmete kolimine muuseumi;
  • Kultuuriministeeriumi toel algas muuseumi kogude sisestamine infosüsteemi MuIS;
  • avasime galerii vahelduvate näituste jaoks;
  • tegutseme atraktiivses ja arenevas kultuurikvartalis, kus külastajad leiavad ka muud põnevat;
  • APARAADITEHASE LOOMEKVARTAL