ESC vabatahtlikuks Portugali

posted in: Uncategorized | 0

Otsime entusiastlikku eestlast, kes soovib osaleda vabatahtlikuna üheksakuulises projektis Rural.Com Portugali väikelinnas Montemor-o-Novos. Sinu vabatahtlikuks tööks saab kunsti, keraamika ja maastikuarhitektuuriga tegelemine kultuuriühingus Oficinas do Convento. Peamisteks ülesanneteks on kohalike abistamine kunsti ja käsitöö valdkonnas, keraamika valmistamine, kunstiresidentuuri, koolituste ja töötubade korraldamine. Sul on võimalus osaleda ka teistes kogukonnaprojektides, näiteks kultuuripärandi valdkonnas. Kohtud paljude erinevatest riikidest kunstnike ja teiste vabatahtlikega. Õpid tundma kultuuririkast maaelu Portugali väikelinnas.

Vabatahtlikuks kandideerima on oodatud noored vanuses 18 kuni 30 eluaastat, kes on Eesti rahvusest või elavad Eestis. Vajalik on valmisolek füüsiliseks ja käeliseks tööks, mis toimub osaliselt välistingimustes. Sa peaksid nautima käelist tööd ja olema valmis õppima palju uut keraamika ja maastikuarhitektuuri kohta. Projekt toimub 2020. aasta märtsist novembrini.

Kõik kulud katab Euroopa Liit.

Palun saada oma ingliskeelsed CV ja motivatsioonikiri aadressile typa@typa.ee hiljemalt 24. veebruariks.


NEW EUROPEAN SOLIDARITY CORPS OPPORTUNITY FOR A VOLUNTEER FROM ESTONIA!

We are looking for an enthusiastic volunteer to take part in the project Rural.Com, between the 1st of March and the 30th of November, in the small southern town of Montemor-o-Novo, Portugal! You will be volunteering in the cultural association Oficinas do Convento, in the fields of Art and Ceramics and Land Architecture. You will be helping with the artisanal production of various ceramic products, as well as supporting the production of artistic residencies, trainings and workshops. You will take part in other community projects related to local cultural heritage, have the chance to meet many artists and other volunteers from different nationalities and get to know the life in a rural and mall Portuguese town which is full of cultural activity.

To apply you should be aged between 18 to 30 with nationality or residing in Estonia. You should be ready for lots of physical and practical work, sometimes outdoors, and for working in a place where many people are coming and going all the time. You should enjoy manual work and be willing to learn a lot about ceramics and land architecture! You should be free to take part in this project between March and November 2020.

All the expenses are covered.

Please send us your CV + motivation letter in English language by the 24th of February via e-mail to typa@typa.ee.