Muuseumi seitsmes sünnipäev

posted in: Töötoad | 0

Seitse vaba kunsti, Rooma seitsmel künkal, seilata seitset merd, seitse kui võimas maagiline number… 7 on üks tähtis number ka meie muuseumi eluloos ning seetõttu tahame seda korralikult tähistada. Et vahelduseks vähem tööd teha ja ise midagi uut (või unustatut) juurde õppida, kutsume sõbrad külla ja laseme neil päevaks muuseum üle võtta.

Tule sina ka, lööme klaase kokku, nokitseme mõnes töötoas ja tähistame fakti, et üks teistmoodi muuseum on tegutsenud juba mõne aasta jagu!

**TÖÖTOAD**

12.00-15.00 Tsüanotüüpia kangale koos Käty Tarkpeaga

12.00-15.00 Linoollõiketöötuba koos Ahto Elleriga

15.00-16.30 Kalligraafia koos Laboraga

**REGISTREERUMINE**

Kuna kohad töötubades on piiratud, palume saata oma osalussoov maarja@trykimuuseum.ee. Saadame sulle vastu kinnituse ja arve töötoa eest tasumiseks ülekandega.

**TÖÖTUBADE HINNAD**

Tsüanotüüpia €9,00/osaleja
Linoolõige €13,20/ täiskasvanu, €8,25/ õpilane
Kalligraafia €10,00/ osaleja

Näeme sünnipäeval!

–In English–

Seven liberal arts, the seven hills of Rome, to sail the seven seas, seven as a mighty magical number…
7 is also important in the history of our museum which is why we want to celebrate it properly. In order to work a little less once in a while and to learn something new (or forgotten) we have invited friends over and let them take control of the museum.

Why don’t you come as well to tinker in a workshop and celebrate the fact that a distinctly different museum has been active for already a few years!

**WORKSHOPS**
More information on the workshops to be disclosed in the posts.

12.00-15.00 Cyanotype on fabric with Käty Tarkpea

12.00-15.00 Linocut workshop with Ahto Eller

15.00-16.30 Calligraphy with Labora

**REGISTRATION**
Due to the limited number of places in the workshop, please send your participation request to maarja@trykimuuseum.ee. We will respond with a confirmation and a bill to be paid via transfer for the workshop.

**WORKSHOP PRICES**

Cyanotype €9,00/ participant
Linocut €13.20/ adult, €8.25/ student
Calligraphy €10/ participant

See you at the birthday party!