Aparaadiresto 17.02.16 – 31.03.16 E-N 12:00 – 23:00, R-L 12:00 – 01:00 ja P 12:00 – 18:00

Nõukogude võimu perioodil allus kogu Eesti ühiskaubandusvõrk Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikule
Liidule (ETKVL) ning selle kaudu Moskvale. ETKVL korraldas kogu kaubandust — varus ja
ostis kokku põllumajandussaadusi, korraldas laatasid ja moedemonstratsioone, ehitas, avas ja pidas
poode ning sööklaid*, tootis kaupa ning korraldas palju muud. 1960. aastast alates hakkas ETKVL
panema enam rõhku ka reklaamile. See oli periood, mil offsettrükk oli hakanud elama oma täies
hiilguses. Vastukaaluks varem levinud kõrgtrüki valdavalt ühe- ja kahevärvilistele müürilehtedele võimaldas
offsettrükk mitmevärvilisi, detailseid ning oma aja kohta kõrgekvaliteedilisi kirevaid
plakateid. Nagu näha, kasutas ETKVL-i Reklaamivalitsus neid võimalusi täiel rinnal. ETKVL-i
reklaamplakatite kõrval oleme välja pannud ka kaks teist iseloomulikku näidist tolle aja reklaamide
kohta


* või restorane — mõned ETKVL-i ühistoitlustusasutused kandsid ka restorani nime