Paberimuuseumi juhataja Anne Rudanovski kureeritud rändnäitus HINNATUD JA HÜLJATUD RAAMATUD I Viljandis Kondase Keskuses on raamatu kui formaadi tähendusi uurivate ja küsimusi püstitavate näituste avanäitus. Avanäituse fookuses on raamat teatmeteoste kontekstis. Huviorbiidis on entsüklopeediad, leksikonid, atlased ja nende saatus läbi Eesti lühikese “entsüklopeedilise” ajaloo (esimene teatmeteos “Eesti Üleüldise teaduse raamat ehk encyklopädia konversationi-lexikon” jõudis trükki aastal 1900).

Ideoloogiate ja sotsiaalsete muudatuste ning tehnoloogia areng on loonud olukorra, kus raamatud, kuhu koondati kokkuvõtlik ülevaade inimkonna teadmistest või mingi kindla ainevaldkonna teadmistest, on ühtäkki jäänud traditsioonilise kasutuseta, on minetanud oma senise rolli, on ladestunud nii kodudesse kui ka asutustesse (nt esimese Eesti Nõukogude Entsüklopeedia tiraaž oli 220 000). Mis saab sellest ladestuvast kihist meie ümber?

Kontseptuaalne kunstinäitus kutsub kaasa mõtlema raamatu rolli muutumise üle meie elus.

Näituse teine osa mõtestab lahti Varamu mõistet. Varamu ehk ladinapäraselt repositoorium on kõige lihtsamas tähenduses andmehoidja või andmepank. Merriam-Webster’i sõnaraamatust leiab repositooriumile järgmisi tähendusi: koht, ruum või konteiner; rooma-katoliku kiriku kõrvalaltar; midagi, mis sisaldab või hoiustab mittemateriaalset; koht või piirkond, mis on rikkalikult loodusvaraga varustatud ning isik, kellele midagi on usaldatud.

Sisenedes näitusele satub vaataja justkui raamatukokku. Kontseptsioonile vastavus on sajaprotsendiline, kuna Kondase Keskuse maja oli aastatel 1948-2002 koduks Viljandi linnaraamatukogule. Suurem osa Kondase Keskuse ruumidest oli aastaid täidetud raamatutega, nii, et tegemist oli tõelise vaimuvaramuga.

Näitusele on kogutud raamatud, mis on justkui ghost-raamatud, neil puuduvad identifitseerimiseks seljad. Postamentidel paiknevad assamblaažid tutvustavad muutunud tähendusi, NL-aegse entsüklopeedia lehtedest volditud kuubid moodustavad Sirpenski carpet’i kuubirägastiku. Tekstid kuupidel on loetavad, seintel ripuvad paljundatud ja suurendatud valitud üksikartiklite selgitustekstid. Hüljatud raamatukogutöötaja laual mängivad entsüklopeedilised tegelased, maailma rahvad, loomad ja linnud.

Näitusel osalevad kunstnikud Anne Rudanovski, Evelyn Reemann, Mare Hunt.

Tänud: Eesti Kultuurkapital, Eesti Hoiuraamatukogu, Tartu Kõrgem Kunstikool, Viljandi Linnaraamatukogu, Raamikoda, Viljandi raamatuantikvariaat, Edith Hermann, Kalju Tammaru, Evelyn Reemann, Elisabeth Rudanovski.

Näitus on avatud 5.07. – 23.08.2017 Viljandis Kondase Keskuses.