Rõdugaleriis 28.10.16-05.10.16 12.00-18.00

Ungari graafiline disainer Zsófia kutsub kõiki kunstihuvilisi oma näitusele, mis käsitleb paralleelstruktuuride mõju igapäevaotsuste tegemisel Tartu kuvandi näitel.

Esitlemisele tulevad erinevates tehnikates teostatud tööd — sügavtrükk, installatsioon, kollaaž ja intermeedia — mis kõik on olemuselt kahetised. Kunstnik on loonud tööd paaridena, luues mängulise situatsiooni kus erinevad tajud saavad erinevaid impulsse värvide, suuruse ja materjalide osas. Mängulisuse tõttu mõjub üks töö igas paralleelses paaris tõepärasemalt kui teine.

Sellisel viisil jäljendab kunstnik meie igapäevast otsustusprotsessi, mis samuti põhineb erinevatel signaalidel, osad millest tunduvad meile teistest tõesemad. Teadmata täpselt, miks see nii on, võivad meie otsused olla oluliselt mõjutatud subjektiivsetest hetkelistest impulssidest, mitte kaalutletud teadmistest.

Põhiküsimus, milleni näitus jõuda soovib, käsitleb hierarhiaid. Kui emotsionaalsed impulsid, ideoloogiad ja sotsiaalsed normid võivad kergelt lükata kõrvale selle, mida me peame esmaseks mõjutajaks, siis sama võib kehtida hierarhiate kohta, mis postuleerivad millegi esmasuse, teisesuse jne.

Kunstnikust

Zsófiale meeldib mängida tundmatuga ja seista silmitsi võimatute väljakutsetega. Ta on kirglik looja, kes paneb suurt rõhku sõnumile — peidetud sisule — ja mitte pelgalt visuaalsele esitlusele. Oma Tartus veedetud residentuurikuu jooksul on tema kava ehitatud sama lähenemise järgi: enne töö algust kontseptsiooniga pidas ta oluliseks koguda emotsioone ja kogemusi linnast ja siinsetest inimestest. Alles peale seda asus ta tõelise innuga tegutsema ja on valmis esitlema nelja töödekomplekti, mis valmisid kõik vähem kui kuu jooksul.

Rohkem infot Zsófia kohta leiate tema kodulehelt http://dzsango.wix.com/zsofia-sztranyak