EST, ENG below

Näitus Trüki- ja Paberimuuseumi rõdugaleriis, K-P 12-18, avatud 30. juulini.
2017. a. kevadel toimus Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Mall Nukke juhendamisel fotorealistliku söejoonistuse kursus. Osalejad omandasid teadmisi ja töövõtteid, avardamaks oma söejoonistuse tehnikate käsitlust. Enamasti arvatakse, et söejoonistuse töövõtted on sarnased pliiatsile, kuid käesolev näitus seab eesmärgiks laiemale üldsusele tutvustada selle mõnikord alahinnatud ja liialt kitsalt käsitletud tehnika avaraid võimalusi.
Käesoleva näituse ideeks on ‘foto süntees’, mis tõukub loodusteadustes tuntud fotosünteesi protsessist, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks energiaks. Kunstimaailma konteksti ülekantuna tähendavad need kaks lahku kirjutatud sõna ‘foto süntees’ elust enesest tabatud ajahetke mitmekordset muundumist ühest meediumist teise. Kõigepealt jäädvustasid sellised tuntud kunstnikud nagu Alyssa Monks, Pedro Campos, Steve Mills ja Tjalf Sparnaay meid ümbritseva värvikireva ja vormideküllase maailma live-objektid fotole ja seejärel taaslõid selle fotorealistliku õlimaali tehnikas. Söemaali kursusel osalenud kaheksa noort kunstnikku aga võtsid ette samade objektide veelkordse sünteesi, kandes neil maalidel kujutatud portreed ja vaikelude omapärased maastikud võimalikult täpselt üle uude meediumi – söemaali kargesse must-valgete varjundimängude maailma. Söega maalitud töödel on püütud edasi anda objektide ja erinevate materjalide mitmekesist iseloomu: ajahetkes tardunud veepritsmeid, ajalehepaberi haprust, toidu isuäratavat värskust, klaasi helkivat kumerust ja plastiku kurrutatud pinda. Ka värvidemaailma nüansside ja toonide sügavuse ülekanne halli erinevatesse varjunditesse avab söemaali tehniliste võimaluste rikkuse.


Näitusel osalevad oma interpretatsioonidega fotorealistlikust maalist:
Eliina Uibu, Elina Teder, Peeter Liedemann, Regina-Mareta Soonsein, Kristi Vendelin, Maris Tammer, Siiri Kängsepp, Teele Ülesoo

/ENG/

Exhibition in Printing and Paper Museum gallery, Wednesday-Sunday 12-18, until 30th of July.

On the spring of 2017 a course on photorealistic charcoal drawing took place in Tartu Art College, under Mall Nukke’s instruction. The participants attained new knowledge and working methods for their approach to the techniques of charcoal drawing. Since most people believe, that the means involved in handling charcoal are similar to pencils, then the current exhibitions’ goal is to introduce the wider possibilities of this sometimes too narrowly handled technique.
„Photosynthesis“ is the driving idea behind the current exhibition. The term comes from the natural process in which the sun’s energy is transformed into chemical energy by living organisms. When the term is taken apart into two words – photo synthesis – the intended meaning is to imply repeated transformation of a live moment from one medium into another.
First step was for well-known artists such as Alyssa Monks, Pedro Campos, Steve Mills and Tjalf Sparnaay to capture the live objects of our colorful world upon photographs, and then recreate them with the techniques of photoralistic oil painting. The eight young artists participating on the charcoal course took it upon themselves to synthesise these objects even further by carrying these portraits and peculiar still-lives over unto a new medium – the harsh grayscale world of charcoal painting.
The charcoal paintings attempt to convey the diverse nature of the depicted objects and materials: water droplets frozen in time, the brittleness of a page of newspaper, the unique freshness of food, glistening curvature of glass and creased surface of plastic. Carrying over our colorful world’s nyance and tone into grayscale is clear evidence to the technical richness of charcoal.

Participating on the exhibition with their interpretations of photorealistic paintings:
Eliina Uibu, Elina Teder, Peeter Liedemann, Regina-Mareta Soonsein, Kristi Vendelin, Maris Tammer, Siiri Kängsepp, Teele Ülesoo.