Trüki- ja paberimuuseumi alt alustab tegevust esimene laste loovusring

posted in: Uncategorized | 0

Sügisest alustab muuseumiruumides uhiuus, lastele alates 7. eluaastast, loovusring nimega TYPA Ruumikool.

Sõnas TYPA saavad kokku sõnad tüpograafia ja paberikunst.

Sõnaga „ruum“ saab aga märkida väga erinevaid ruume. Lisaks sellele, et see märgib ruume, milles tegutsevad nii Paberimuuseum kui Trükimuuseum, on väga oluline märgata meie ümber olevat maailmaruumi ja igas ühes olevat siseruumi. Kindlasti on olemas veel mänguruum ja õnneks ka kasvuruum.

Tegevused, mis hakkavad toimuma esmaspäeviti kella 16.30-st kuni 18.00-ni, on eelkõige seotud meie majas olevate võimalustega: paberikunst, paberi valmistamine, trükkimine, köitmine, graafika jm.
Rõhk on käelisel tegevusel, mõttetegevusel, valikute tegemise võimaldamisel. Tegemist tuleb nii esemete disaini ja valmistamisega, kui ka abstraktsete ülesannetega. On erinevate materjalidega tutvumist, vormidega mängimist, analüüsi, esitlusi.

Huviringis teevad lastega koostööd mitu juhedajat. Kuna võimalusi ainuüksi meie maja piires on palju ja üks inimene ei saa olla igal alal spetsialist, siis oleme otsustanud, et juhendajaid on erinevaid, sõltuvalt siis teemast, millega parasjagu tegeletakse.
Ringi eestvedaja ja ka sissejuhataja septembris on Evelyn Reemann, kelle oskusaladeks on paberikunst, paberi tegemine, trükkimine kangale ja graafika. Trükikunsti ja köitmise juhendajaks on Agnieszka, kes on meie majas giid ja lasteprogrammide särav eestvedaja. Loodame leida ka Kõrgema Kunstikooli Pallas tudengeid oma värskeid ideid jagama. Ja, et kõik väga ruumiliseks ei läheks on ka Salme olemas, et aeg-ajalt lastega maalida.

Ringi kuutasuks on sügissemestril 27 eurot.

Alustame 3. septembril kell 16.30.

Loomeringi registreerimiseks palume saata kiri e-mailil: ruumikool@gmail.com